Vi har plads til dig

Bliv elev
Indmeldelse

Sådan bliver dit barn elev på Allindelille Friskole

Skal dit barn starte i 0. klasse eller på øvrigt klassetrin? Læs nærmere i sektionerne nedenfor.

Har du spørgsmål? Ring til os

8230 4370

Eller skriv til os

01.

Indmeldelsesblanketten udfyldes og indleveres på kontoret eller sendes til kontor@allindelille-friskole.dk

02.

Ved indmeldelse indbetales 500 kr. til reg.nr.: 2233 og kontonr.: 4391543696

03.

Når vi har modtaget indmeldelsesblanket og indbetaling, modtager du en skriftlig bekræftelse samt information om det videre forløb.

Procedure for optagelse

Ved optagelse af elever lægges der vægt på antal dage fra fødsel til aflevering af indmeldelsesblanket samt kønsfordelingen i klassen.

Søskende har fortrinsret på ventelisten, såfremt de er indskrevet senest den 1. oktober 2 år før skolestart.

Det er skolelederen, der på baggrund af venteliste, klassesammensætning og sociale forhold vurderer, om en elev kan optages i klassen.

For kommende 0. klasse

I efteråret, forud for skolestart, inviteres alle forældre til børn på ventelisten til et fællesmøde med skolelederen og børnehaveklasselæreren om skolestart.

Efter mødet kontaktes forældrene til de børn, der får tilbudt en plads på skolen.

Hvis man får tilbudt en plads på skolen, skal man senest den 1. december indbetale et depositum på to måneders skolepenge.

Depositummet vil blive modregnet i skolepengene i efterfølgende november og december måned (i 0. klasse), hvis eleven stadig er indmeldt på skolen. Hvis eleven ikke går på skolen inden modregning af depositum, tilfalder det fulde beløb Allindelille Friskole.

Optagelse på øvrige klassetrin eller i løbet af skoleåret

Kommer der en ledig plads i den pågældende klasse, inviteres den første på ventelisten til et møde, hvor barnet, forældrene og skolelederen deltager.

Hvis både skole og forældre vurderer, at barnet vil trives på skolen, inviteres barnet og forældrene til et møde med klasselæreren i den pågældende klasse.

Skolelederen vurderer på baggrund af møderne, om barnet bliver tilbudt pladsen i klassen.

Hvis man bliver tilbudt en plads, har eleven en besøgsperiode på 14 dage, hvor både skolen og familien kan vurdere, om barnet skal fortsætte på skolen.