Hverdagen på Allindelille Friskole

 

 

 

 

 

Hverdagen

Når du træder ind på Allindelille Friskole på en helt almindelig hverdag, vil du opleve en hjemlig og uhøjtidelig atmosfære, hvor alle hilser på hinanden. Vi er en friskole med et unikt miljø og vores hverdag er præget af glæde, engagement og læring.

Morgensamling

Kl. 8.20 ringer det ind og alle skolens børn og voksne mødes til morgensamling med sang og historiefortælling i skolens gymnastiksal. På Allindelille Friskole er morgensamlingen en urokkelig tradition, der er definerende for skolens kultur og vi ser det som en del af elevernes dannelse at blive introduceret til den danske sangskat og fortælletradition. Når hele skolen sidder sammen og synger, giver det desuden en enorm følelse af fællesskab og samhørighed for alle – store som små, voksne som børn – og en oplevelse af, at være en del af en større sammenhæng.

Forældre, som har mulighed for at deltage, er meget velkomne.

Undervisningen

Efter morgensamlingen går eleverne ud i klasserne. Her bliver der undervist i de klassiske fag som matematik og dansk, sidenhen natur og teknik og kulturfag, der rummer både religion, historie og samfundsfag – og i de større klasser sprog og naturvidenskabelige fag.

Vi lægger vægt på, at undervisningen skal give eleverne tilpas udfordring og vække elevernes naturlige nysgerrighed og lyst til læring.

Demokrati

Som en del af skolens dannelseskultur, har vi foruden de traditionelle fag, valgt at undervise i demokrati på alle klassetrin. Her lærer eleverne om rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre og øver demokratiske discipliner, der forbereder dem til medbestemmelse og medansvar.

Musik og samspil

Foruden demokrati prioriterer vi musik og samspil på alle klassetrin, som en del af elevernes sociale dannelse. På Allindelille Friskole er musik ikke bare et indføringsfag. Her ses musikken som et særligt rum for læring, hvor eleverne bliver introduceret til musikken som en del af en verdenshistorisk kulturarv, som ikke må gå tabt i ensidig fokus på færdigheder og præstation.

Skema og ringetider

08:20 – 08:30 Morgensamling
08:30 – 10:00 Undervisning
10:00 – 10:20 10-pause
10:20 – 11:50 Undervisning
11:50 – 12:30 12-pause
12:30 – 13:15 Undervisning
13:20 – 14:55 Undervisning/SFO

 

Pauser, madpakker og skolemælk

I løbet af skoledagen er der to længere pauser, hvor eleverne spiser deres madpakker. I 12-pausen bliver der hentet mælk fra skolemælk.dk, til de børn, der er tilmeldt ordningen. Pauserne er også her, hvor eleverne har mulighed for at lege med deres kammerater på kryds og tværs af klasser.

 

Forældreintra

Den daglige kommunikation fra skolen foregår på forældreintra. Det
er også her man finder ugeskema, lektieplaner, kalender,
ferieplaner mm. Det er også muligt at sende beskeder direkte til
en enkelt lærer eller andre forældre.