Værdigrundlag

Fællesskab

På Allindelille Friskole er fællesskabet en grundpille i skolens virke og vi ønsker at skolen skal være et nærværende og overskueligt fællesskab, der understøtter børnenes faglige og sociale udvikling. 

Vi tilstræber at være et sted hvor både elever, lærere og forældre oplever et trygt og forpligtende fællesskab, hvor alle har ejerskab og ansvar for skolen. Vi tror på, at elevernes identitet og selvindsigt styrkes i mødet med andre og lægger vægt på at rumme hinandens forskelligheder, bidrag og muligheder med respekt og anerkendelse. Når eleverne oplever og deltager aktivt i det forpligtende fællesskab, som skolen er, lærer de at indgå i og bidrage til udviklingen af det demokratiske samfund.

Allindelille Friskole er en central institution i lokalsamfundet, der fungerer som lokalt forankrings- og samlingspunkt. Når vi taler om fællesskab på Allindelille Friskole er det derfor ikke alene de fællesskaber der udspiller sig på skolen, men også et fællesskab der rækker ud over skolens matrikel og ud i lokalsamfundet.

Trivsel

På Allindelille Friskole ser vi trivsel som forudsætning for læring og vi betragter det at arbejde med elevernes trivsel som en helt naturlig del af vores skolehverdag. Trivsel går hånd i hånd med fællesskabet og vedrører følelsen af overskud, gåpåmod, handlekraft og glæde ved livet. Det handler altså om, at det enkelte barn skal føle sig godt tilpas – i sig selv, i sine relationer og i fællesskaberne på skolen.

På Allindelille Friskole har vi tydelige voksne, der er bevidste om deres ansvar for at gå forrest som det gode eksempel og som udstikker pejlemærker for god opførsel. Vi værner om den gode relation mellem elev og lægger vægt på, at de voksne er lyttende, imødekommende og tager eleverne alvorligt. Vi mener at den gode relation til tydelige voksne er afgørende for at eleverne kan føle sig set og hørt og trygge i at nogen passer på dem og vil dem det bedste.

På Allindelille Friskole har vi valgt at begrænse elevers skærmbrug med udgangspunkt i, at nyere undersøgelser peger på, at et højt skærmforbrug kan påvirke børnenes trivsel negativt. Vi har valgt at prioritere nærværet mellem både børn og voksne og mener at, at nærværet nemt forstyrres, når skærme og IT tager for meget plads både i undervisningen og i børnenes aktiviteter uden for undervisningen.

Nysgerrighed

På Allindelille Friskole lægges der vægt på, at eleverne i en tryg hverdag får de bedste muligheder for at tilegne sig viden og færdigheder – alt efter den enkelte elevs evner og anlæg.

Det er vores opgave at udfordre hver eneste elev fagligt og skabe rammer, der gør det muligt for den enkelte at lære mest muligt.

Undervisningen tilrettelægges sådan at elevens naturlige nysgerrighed og videbegærlighed vækkes og holdes i live, blandt andet ved at den voksne udviser begejstring for eleven såvel som for resten af omverdenen.

På Allindelille tilstræber vi en høj faglighed og motivation, hvor eleverne fortsat er nysgerrige efter ny viden og er rustet til at fortsætte i uddannelsessystemet, når de går ud af skolen.