Kvalitet og trivsel

Tilsyn

Forældrevalgt tilsynsførende

Allindelille Friskole har valgt at få ført tilsyn af en forældrevalgt tilsynsførende. Forældrekredsen vælger en eller flere eksterne certificerede tilsynsførende for højst 2 år ad gangen.

En tilsynsførende skal udtale sig om, hvorvidt eleverne får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Den tilsynsførende skal:

  • Aflægge mindst ét årligt tilsynsbesøg på skolen
  • Overvære undervisningen i et omfang afstemt efter skolens størrelse
  • Overvære undervisningen inden for hvert af de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i
  • Drøfte indholdet af skolens undervisningsplaner med skolens leder og lærere
  • Vurdere det anvendte undervisningsmateriales faglige og pædagogiske kvalitet

Den tilsynsførende skal hvert år skrive en erklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse. 

Seneste tilsynserklæringer kan ses nedenfor.

Skolens tilsynsførende

Carsten Dahlerup er særdeles erfaren inden for skoleverdenen.

Carsten er læreruddannet, har 10 års erfaring som lærer, har været skoleleder i 9 år, og han har siden 2006 været pædagogisk konsulent (nu chefkonsulent) i Børne- og Ungdomsforvaltningen i København.

Carsten har både privat og via sit arbejde erfaring med private grundskoler via sine børns skolegang og ikke mindst i forbindelse med en række samarbejder med de frie grundskolers foreninger og med enkeltskoler.